Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - słownik PRH

15-11-2021

Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 303.

Jednocześnie przypominamy, że słowniki grup substancji (GRS) publikowane są na stronie:

https://slowniki.nfz.gov.pl/

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności