Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL - słownik PRH

23-02-2022

Udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 306 i 307.

Jednocześnie przypominamy, że słowniki grup substancji (GRS) publikowane są na stronie:

slowniki.nfz.gov.pl

Wszystkie aktualności