Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DI

30-05-2017

Informacja w sprawie sprawozdawania świadczeń komunikatem SWIAD i ZPOSP          

  • W komunikacie XML SWIAD dla świadczeń zrealizowanych po 30 czerwca 2017r. umożliwia się przekazywanie nowych wartości  dla atrybutu „specj-rozlicz”  elementu „nfz:dane-poz-rozl”.  Doprecyzowany został również zapis dotyczący możliwości wykorzystania wartości dla korekt rozliczeń.

specj-rozlicz

0-1

do 3 znaków

Kod specjalnego rozliczenia produktu będącego przyczyną różnicy między krotnością faktyczną a rozliczeniową

Nie występuje, jeśli nie ma różnicy krotności lub krotność rozliczeniowa jest równa 0 (czyli pozycja rozliczeniowa przekazywana tylko w celach statystycznych).

 

Wartości:

- UJ1 - "1,54 - dla dwóch obrażeń"

- UJ2 - "1,78 - dla trzech obrażeń"

- UJ3 - "1,85 - dla narządów czterech lub więcej obrażeń"

- ZG - świadczenia rozliczane według wartości wskazanej na zgodzie płatnika

- UE - świadczenia rozliczane według rzeczywistych kosztów, udzielone pacjentom w ramach przepisów o koordynacji

- SK – świadczenie rozliczone na podstawie specyfikacji kosztowej

- WKW – świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (wiek)

- WKC – świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (kobieta w ciąży oraz w okresie połogu)

- WKP – świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (katalog świadczeń wyszczególniony w  zarządzeniu)

- WKS – świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (zgodnie z zarządzeniem)

 

Sposób wyliczania krotności jest następujący:

- ZG - świadczenia rozliczane wg wartości wskazanej na zgodzie płatnika ("krotn-fakt" przy każdym podaniu =1, zaś atrybut "krotnosc"= wartość zgody płatnika/cena za punkt);

- UE - świadczenia rozliczane wg rzeczywistych kosztów, udzielone pacjentom w ramach przepisów o koordynacji (atrybut "krotn-fakt" = 1, zaś atrybut "krotnosc"= rzeczywisty koszt świadczenia/cenę za punkt) ;

- SK – świadczenie rozliczone na podstawie specyfikacji kosztowej (atrybut "krotn-fakt" = 1, zaś atrybut "krotnosc"= rzeczywisty koszt świadczenia/cenę za punkt) ;

- WKW, WKC, WKP, WKS - świadczenia rozliczane wg współczynnika korygującego ("krotn-fakt"=podana przez użytkownika,  zaś atrybut "krotnosc"= iloczyn krotności faktycznej i współczynnika korygującego);

 

W przypadku korekt dotyczących rozliczeń okresów sprawozdawanych atrybut dopuszcza przyjmowanie dodatkowych wartości specjalnego rozliczenia (przekazywanie wartości zgodnie z obowiązującymi w danym czasie  wymogami Zarządzeń NFZ):

- UW1 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego)  - 100%

- UW2 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego)  -  60%

- UW3 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego)  -  30%

- UW4 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego)  -  10%

- WD1 - Pierwsze świadczenie wykonane z co najmniej dwóch dojść (100%)

- WD2- Drugie i kolejne świadczenie wykonane z co najmniej dwóch dojść (60%)

- SZ1 -  Świadczenie zabiegowe w czasie leczenia w OAiIT   -  60%

 

  • W komunikacie XML SWIAD uszczegółowia się opis atrybutu lvef” elementu nfz:kardio”

nfz:kardio

 

0-1

 

Dane dodatkowe przekazywane w przypadku kardiologii

 

 

lvef

0-1

liczba (2,0)

Frakcja wyrzutowa lewej komory

Atrybut przekazywany w przypadku kardiologii interwencyjnej w OZW i zabiegów ablacji

 

 

  • W komunikacieXML ZPOSP uszczegóławia się opis wartości przekazywanych w atrybucie „upraw-dod” elementu nfz:dane-dod-zposp”.

Doprecyzowanie komunikatu www

nfz:dane-dod-zposp

 

1

 

Dane dodatkowe ustalone przez płatnika

 

kod-wyd-przedm

1

do 16 znaków

Kod wydanego przedmiotu wg słownika NFZ

 

umiejsc

0-1

1 znak

Umiejscowienie przedmiotu

Wymagany dla określonych środków.

Wartości:

L – lewa strona

P – prawa strona

O – obie strony

upraw-dod

0-1

do 7 znaków

Uprawnienie dodatkowe zgodnie z art. 47 Ustawy

Wartości:

47IW – inwalida wojskowy

47IB – inwalida wojenny

47OR – osoba represjonowana

47CN – cywilne niewidome ofiary działań wojennych

47MON – uprawnieni żołnierze oraz pracownicy
472AŻ - weteran poszkodowany - żołnierz,

472AF - weteran poszkodowany - funkcjonariusz,

472ABW - weteran poszkodowany - funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

47DN - świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności