Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej w warunkach domowych

07-12-2021

Przypominamy wszystkim pacjentom, że umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia powinny być realizowane zgodnie z postanowieniami tej umowy. Oznacza to, że świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.

Każda odmowa przyjęcia do opieki powinna być zgłaszana przez pacjentów do odpowiedniego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: Departament Świadczeń opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności