Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

10-08-2020

Jak prowadzić listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

Prowadząc   harmonogramy   przyjęć/   listy   oczekujących   na   świadczenia   fizjoterapii    w warunkach ambulatoryjnych i domowych z wykorzystaniem aplikacji AP-KOLCE, świadczeniodawcy powinni postępować w następujący sposób:

1. Pacjenta, który czeka na wizytę fizjoterapeutyczną:

  • wpisać na listę oczekujących,
  • wyznaczyć mu planowany termin udzielenia świadczenia.

2. Pacjenta, który skorzystał ze świadczenia:

  • skreślić z listy oczekujących w dniu udzielenia świadczenia,
  • wskazać powód „wykonanie świadczenia przez świadczeniodawcę”.

3. Pacjenta, który otrzymuje planleczenia:

  • wpisać do harmonogramu przyjęć z kategorią świadczeniobiorcy „kontynuujący leczenie”,
  • wskazać termin początku udzielania świadczenia (termin pierwszegozabiegu).

4. W ostatnim dniu zabiegowym:

  • wpisać datę zakończenia świadczenia,
  • skreślić pacjenta z harmonogramu przyjęć, z powodu wykonania świadczenia.

Źródło: Departament Analiz i Innowacji

Wszystkie aktualności