Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

22-10-2007

Informuje się Świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy z NFZ o udzielanie świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, że w celu uzyskania dostępu do aplikacji WWW Portal SZOI, służącej do rejestracji potencjału Świadczeniodawców, należy zapoznać się z dokumentami dot. rejestracji w portalu tj. Regulaminem korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, Umową upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, Formularzem rejestracyjnym oraz z wnioskami załączonymi do Regulaminu. Dokumenty zostaną udostępnione na stronie głównej NFZ: http://www.nfz.gov.pl.

Następnie Świadczeniodawcy oraz ich Podwykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na miejsce udzielania świadczeń, w celu podpisania umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz złożenia formularza rejestracyjnego.

Po podpisaniu umowy przez obie strony formularz rejestracyjny zostanie przekazany do Administratora portalu w Centrali NFZ w celu udostępnienia portalu i nadania odpowiednich uprawnień. Dane dotyczące konta (login i hasło) Świadczeniodawcy otrzymają drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail lub odbiorą osobiście w siedzibie właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu.

We wszelkich sprawach związanych z uzyskaniem dostępu do Portalu SZOI należy kontaktować się z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 22.10.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 4.03.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności