Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

16-06-2011

Komunikat w sprawie zarządzenia Nr  73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  30 listopada  2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

Informujemy, że w ramach pierwszej fazy rozliczeń w komunikacie SWIAD w ramach informacji o uprawnieniu należy dla danego uprawnienia wysłać informację jedynie o pojedynczym dokumencie uprawniającym do świadczeń.

W związku z powyższym w zarządzeniu Nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) w załączniku numer 1 wartość krotności przy atrybutach: decyzja, dokument-ue, ekuz, certyfikat, poswiadczenie oraz druk-e powinna wynosić 0-1.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 16.06.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.06.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności