Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

11-06-2012

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów zdrowotnych (lekowych), terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia informację w sprawie zmian w:

- komunikacie ze słownikiem produktów handlowych wykorzystywanych w chemioterapii, programach terapeutycznych i zdrowotnych programach (lekowych)

1. zmianie na 1.9 ulega numer wersji komunikatu.

2. pod elementem "pozycja" dodaje się element "katalog" z opisem w kolumnie "Poziom w hierarchii" o wartości "2", z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "0-n", z opisem w kolumnie "Opis" o wartości "Informacja na temat tego w ramach jakich katalogów świadczeń istnieje możliwość rozliczenia produktu handlowego"

Dla elementu "pozycja" wprowadza się poniższy atrybut:

  • "kod-katalogu" z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości "2 znaki" oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości "Kod katalogu świadczeń".

3. pod elementem "pozycja" dodaje się element "taryfa" z opisem w kolumnie "Poziom w hierarchii" o wartości "3", z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "0-1", z opisem w kolumnie "Opis" o wartości "Dane na temat obowiązujących taryf w danym okresie czasu"

Dla elementu "pozycja" wprowadza się poniższe atrybuty:

  • "data-od" z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości "Data" oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości "Data początku obowiązywania taryf".
  • "data-do" z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "0-1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości "Data" oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości "Data końca obowiązywania taryf".
  • "taryfa-bazowa" z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości "Liczba(10,4)" oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości "Taryfa bazowa".
  • "lb-roz-jednostek" z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości "Liczba(10,4)" oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości "Liczba rozliczeniowych jednostek miary zawartych w jednym opakowaniu".

Format PRH zmodyfikowany pod kątem sprawozdawania i rozliczania od 1 lipca 2012r. programów lekowych i chemioterapii w załączeniu.

- komunikacie wysyłanym przez świadczeniodawców do OW NFZ z informacjami o fakturach zakupu w zakresie produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii, programach terapeutycznych i programach lekowych

1. zmianie na 1.04 ulega numer wersji komunikatu.

2. w elemencie "poz-faktury" dodaje się atrybut "cena-opak" z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości "Liczba(6,2)" oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości "Cena brutto opakowania leku zgodna z fakturą zakupu leku".

Format FZX zmodyfikowany pod kątem sprawozdawania i rozliczania od 1 lipca 2012r. programów lekowych i chemioterapii w załączeniu.


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 11.06.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 25.06.2012 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności