Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

25-07-2013

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych, terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii

Informujemy, że 1 września 2013 r. ulega zmianie komunikat FZX przekazywany przez świadczeniodawców do OW NFZ, zawierający informację o fakturach zakupu leków w zakresie programów lekowych, terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii. Od 1 września 2013 r. obowiązującym będzie komunikat FZX w wersji 1.05.

Główne zmiany wprowadzone w komunikacie mają na celu umożliwienie wersjonowania faktur i przechowywania informacji o historii ich zmian w systemie informatycznym NFZ.


źródło - Departament Informatyki
Dodany: 25.07.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.08.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności