Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

09-09-2013

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zarządzenia nr 6/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS

Informujemy, że w komunikacie DEKL w wersji  5.1.5 w związku ze zmianą lokalizacji Wykazu szkół i placówek oświatowych według typów publikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy atrybucie rodzaj-szkoly znajdującym się w elemencie nfz:med-szkolna (poziom piąty komunikatu) treść opisu w kolumnie Dodatkowe wyjaśniania, ograniczenia i zależności zmienia się na poniższy:

Zgodnie ze słownikiem typów szkół i placówek publikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (strona http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-wykaz-szkol-i-placowek/27-wykaz-wg-typow.html  Wykaz szkół i placówek oświatowych według typów).


źródło - Departament Informatyki
Dodany: 9.09.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.09.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności