Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

05-01-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z uwagi na napływające od części świadczeniodawców sygnały o niedostosowaniu ich systemów informatycznych do przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz w związku z faktem, że komunikaty sprawozdawcze XML dotyczące list oczekujących w wersji określonej w  zarządzeniu Nr 99/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2014 r. będą przez Narodowy Fundusz Zdrowia przetwarzane nie wcześniej niż od lutego 2015 r., w styczniu 2015 r. informacje o pierwszym wolnym terminie będą pozyskiwane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przy użyciu specjalnych arkuszy danych. Szczegółowe informacje w tej sprawie są przekazywane świadczeniodawcom przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.


źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 5.01.2015 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.01.2015 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności