Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

24-12-2014

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego styczeń 2015 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących obowiązują publikowane poniżej słowniki:

  • słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem XML,
  • słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML,
  • słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji.
Wszystkie aktualności