Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla swiadczeniodawców

22-12-2014

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i koniecznością przekazywania informacji związanych z tzw. szybką terapią onkologiczną oraz w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o zmianach w sprawozdawczości przekazywanej za pomocą komunikatu SWIAD.

Wszystkie aktualności