Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

27-03-2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący realizacji świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym w ramach umowy leczenie szpitalne - pakiet onkologiczny

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi realizacji świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym w ramach umowy leczenie szpitalne - pakiet onkologiczny, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że termin wskazany w par. 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. 2013.1520 z późn. zm.) powinien być obliczany w odniesieniu do daty posiedzenia zespołu terapeutycznego (konsylium) i ustalenia sposobu postępowania terapeutycznego (określenie planu leczenia). Data konsylium musi mieścić się w datach sprawozdawanej hospitalizacji i powinna być zarejestrowana w systemie DiLO.

W sytuacji, gdy na początku hospitalizacji wykonano zabieg diagnostyczno-leczniczy będący uzupełnieniem diagnostyki wykonanej na etapie POZ lub AOS-diagnostyka wstępna, lub gdy wydanie karty DiLO nastąpiło w szpitalu podczas hospitalizacji z innego powodu niż problem onkologiczny i w wyniku tego zabiegu potwierdzono rozpoznanie nowotworu złośliwego, hospitalizacja ta może być rozliczona w ramach „pakietu onkologicznego” tylko przy spełnieniu warunków opisanych powyżej.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności