Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-04-2015

NFZ  publikuje opis interfejsu, strukturę komunikatów oraz definicje usług sieciowych umożliwiających wystawianie kart DiLO oraz obsługę kolejnych etapów w ramach tzw. Szybkiej Terapii Onkologicznej.

Wykorzystanie usług pozwoli Świadczeniodawcom na automatyzację przekazywania danych w ramach obsługi karty DILO przy użyciu własnych aplikacji bez konieczności wykorzystywania aplikacji (AP-DILO) udostępnianej przez NFZ.

Udostępnione materiały pozwolą na wcześniejsze zapoznanie się z definicjami usług oraz na odpowiednie przygotowanie się producentów oprogramowania do integracji aplikacji Świadczeniodawców z usługami udostępnianymi przez NFZ.

Dodatkowo informujemy, że począwszy od miesiąca maja 2015 roku NFZ planuje udostępnienie środowiska testowego, w ramach którego możliwe będzie testowanie ww. usług sieciowych. O uruchomieniu produkcyjnym w/w usług NFZ poinformuje w odrębnym komunikacie.

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów można kierować pod adresem:

 

Wszystkie aktualności