Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

22-04-2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący list oczekujących w SZOI

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. od godz. 21.00 planowane jest przeniesienie list oczekujących dotychczas prowadzonych przez świadczeniodawców w aplikacji centralny SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji) do aplikacji AP-KOLCE (Kolejki Centralne), tj. list oczekujących na:

  • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma),
  • usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka),
  • endoprotezoplastykę stawu biodrowego,
  • rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego,
  • endoprotezoplastykę stawu kolanowego,
  • rewizję po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.

Prowadzenie list oczekujących na ww. świadczenia w aplikacji AP-KOLCE będzie możliwe od dnia 27 kwietnia 2015 r. po nadaniu operatorom odpowiednich uprawnień. Zasady nadania uprawnień zostały opisane w „Instrukcji użytkownika aplikacji Kolejki Centralne”, która znajduje się poniżej.

Moduł Kolejki oczekujących w centralnym SZOI zostanie wyłączony. Do prowadzenia ww. list oczekujących będzie przeznaczona tylko aplikacja AP-KOLCE.

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące powyższej kwestii udzieli właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia:

Oddziały Wojewódzkie NFZ

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności