Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

06-05-2015

Treść dokumentu : "System kolejek centralnych - Opis interfejsu dostępowego v. 2.0" w załączniku.

W opisie interfejsu wprowadzono korektę w stosunku do wersji opublikowanej komunikatem z dnia 17.04.2015 r.

Wprowadzone zmiany w dokumencie
Strona Było Jest
str. 12 w tabeli: listKol;      Nazwa: seria Opis:Nr serii danych, która ma zostać pobrana. Gdy parametr nie przekazany przyjmuje się wartość domyślną 1. Opis: Nr serii danych, która ma zostać pobrana. Gdy parametr nie przekazany przyjmuje się wartość domyślną 0.
str. 14 w tabeli: aktPac; wywołanie usługi Text: Edycja danych pacjenta zgodnie z definicją zawartą w pliku XSD (pac_v2.0) Text: Edycja danych pacjenta zgodnie z definicją zawartą w pliku XSD (kolce_pac_v2.0)
str. 15 w tabeli: listPac;      Nazwa: seria Opis: Nr serii danych, która ma zostać pobrana.Gdy parametr nie przekazany przyjmuje się wartość domyślną 1. Opis: Nr serii danych, która ma zostać pobrana.Gdy parametr nie przekazany przyjmuje się wartość domyślną 0.
str. 19 w tabeli: listKolPac; wywołanie usługi; ładunek Text: Edycja planowanego terminu wykonania świadczenia dla pacjenta z kolejki zgodnie z definicją zawartą w pliku XSD (list_pac_kol_V2.0) Text: Brak

 

źródło - Departament Informatyki

 

 

Wszystkie aktualności