Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

06-05-2015

Komunikat ws. rozliczania leków w ramach umów w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) oraz chemioterapia

W związku z występującymi problemami z rozliczaniem leków stosowanych w umowach w rodzaju Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) oraz chemioterapia, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku rozliczania tych świadczeń niezbędne jest wskazanie taryfy opartej na systemie z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Ustalanie taryfy za jednostkę danego leku jest wynikiem ilorazu wartości opakowania danego leku i ilości substancji czynnej w nim zawartej. W sytuacji, gdy wyliczona taryfa stanowi liczbę zawierającą więcej niż 4 miejsca po przecinku,
w niektórych przypadkach zaokrąglenie takiej liczby spowoduje przekroczenie wartości taryfy z decyzji refundacyjnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany jest do stosowania się do wydanych przez Ministra Zdrowia decyzji o refundacji poszczególnych leków.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności