Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

25-05-2015

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych skalą degresywną w chemioterapii, w  aspekcie  świadczeń związanych z pobytami łączonymi np. brachyterapią.

I. Pobyt w całości rozliczny produktami  kontraktowymi  z  umowy w rodzaju  leczenie szpitalne  - chemioterapia.

W przypadku, gdy hospitalizacja do chemioterapii w całości wypełnia daty sprawozdanego epizodu (nie występuje przemieszczanie się pacjenta między oddziałami) świadczeniodawca powinien sprawozdać taryfę dynamiczną zgodnie z komunikatem Centrali NFZ.

Link do komunikatu Centrali NFZ
 

II. Pobyt rozliczany produktami  kontraktowymi  z  umowy w rodzaju  leczenie szpitalne  - chemioterapii w połączeniu z innymi produktami z odrębnych umów.
 

  1. W przypadku gdy w trakcie całego epizodu pacjent jest leczony na różnych oddziałach, w ramach różnych zakresów umów (np.: pacjent znajduje się na oddziale chemioterapii, następnie jest przeniesiony na oddział radioterapii i po kilku  dniach znów wraca na oddział chemioterapii) świadczeniodawca powinien:
  • dla pierwszej hospitalizacji do chemioterapii w epizodzie wyliczyć taryfę dynamiczną zgodnie z komunikatem Centrali NFZ,
  • w przypadku kolejnego kontaktu do chemioterapii taryfa powinna zostać wyliczonajako kontynuacja leczenia pacjenta (przykład 1) oraz (przykład 2).

     2. W przypadku gdy w trakcie całego epizodu (przykład 3)  pacjent jest leczony na   tym   samym oddziale (kontakt), a jego pobyt rozliczany jest z różnych umów np.:

  • pacjent leczony jest w ramach chemioterapii należy wykazać i rozliczyć produkt z umowy 03/03 (data od 01-01-2015 do 03-01-2015),
  • pacjent leczony jest w ramach brachyterapii należy wykazać i rozliczyć produkt z umowy 03/04 (data od 03-01-2015 do 10-01-2015),
  • pacjent jest dalej leczony w ramach chemioterapii należy wykazać i rozliczyć produkt z umowy 03/03 (data od 10-01-2015 do 13-01-2015).

Dla pierwszej hospitalizacji do chemioterapii w epizodzie świadczeniodawca  powinien  wyliczyć taryfę dynamiczną zgodnie  z komunikatem Centrali NFZ, natomiast
w przypadku kolejnego kontaktu do chemioterapii w trwającym epizodzie taryfa powinna zostać liczona jako kontynuacja leczenia pacjenta (przykład 1).

Przykład 1

Pobyt pacjenta w epizodzie w dniach od 01-01-2015 do 15-01-2015

 

nazwa produktu

data od

data do

ilość dni

taryfa dynamiczna

5.08.05.0000171

hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/zakwaterowanie

01-01-2015

05-01-2015

4

10+10+10+9=39

5.52.01.0001424

Hospitalizacja do brachyterapii i terapii izotopowej

05-01-2015

10-01-2015

5

waga zgodnie z katalogiem

5.08.05.0000171

hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/zakwaterowanie

10-01-2015

15-01-2015

5

9+9+9+9+9=45

 

Przykład 2

Pobyt pacjenta w epizodzie w dniach od 01-01-2015 do 15-01-2015

 

nazwa produktu

data od

data do

ilość dni

taryfa dynamiczna

5.08.05.0000171

hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/zakwaterowanie

01-01-2015

03-01-2015

2

10+10=20

5.52.01.0001424

Hospitalizacja do brachyterapii i terapii izotopowej

03-01-2015

10-01-2015

7

waga zgodnie z katalogiem

5.08.05.0000171

hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/zakwaterowanie

10-01-2015

15-01-2015

5

10+9+9+9+9= 46

 

Przykład 3

Pobyt pacjenta w epizodzie w dniach od 01-01-2015 do 15-01-2015

Kontakt 01-01-2015  do 15-01-2015

Umowa zakres

produkt jednostkowy

nazwa produktu

data od

data do

ilość dni

taryfa dynamiczna

Oddział chemioterapia

Umowa 03/03

5.08.05.0000171

hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/zakwaterowanie

01-01-2015

03-01-2015

2

10+10=20

Umowa 03/04

5.52.01.0001424

Hospitalizacja do brachyterapii i terapii izotopowej

03-01-2015

10-01-2015

7

waga zgodnie z katalogiem

Umowa 03/03

5.08.05.0000171

hospitalizacja onkologiczna związana z chemioterapią u dorosłych/zakwaterowanie

10-01-2015

15-01-2015

5

10+9+9+9+9= 46

 

źródło - Departament Gospodarki Lekami

 

 

 

 

 

Wszystkie aktualności