Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

29-10-2015

W nawiązaniu do opublikowanego komunikatu: http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,6759.html, NFZ informuje, że z dniem 1.11.2015 r. uruchomione zostaną usługi sieciowe w wersji 3.0, w ramach których dostosowano obsługę karty DiLO do zmian wynikających rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Główne zmiany w wersji usług 3.0:

  • dodano datę decyzji o założeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;
  • dodano możliwość wystawienia karty przez lekarzy specjalistów udzielających świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych;
  • poszerzono listę rozpoznań ICD-10 w ramach, których możliwe jest wystawienie karty;
  • zmieniono skład wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego planującego i koordynującego proces leczenia;
  • dodano możliwość skierowania pacjenta na zabieg diagnostyczno-leczniczy z POZ i AOS

Wykorzystanie funkcji wprowadzenia automatycznego rezerwowania numerów KRN (element auto-krn) jest obecnie niemożliwe. O możliwości jej wykorzystania poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Usługi dostępne będą pod adresami:

Wszelkie uwagi i pytania dot. interfejsów można kierować pod adresem:

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności