Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

04-11-2015

Aktualizacja instrukcji użytkownika aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w związku z wprowadzeniem do aplikacji modułu „Komunikaty”.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności