Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

11-01-2016

Informujemy, że w opublikowanym 29 grudnia 2015 r. Zarządzeniu Nr 104/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – w  Komunikacie szczegółowym NFZ Deklaracji POZ / KAOS w atrybucie typ-dok elementu nfz:ident-pacj-inny zmianie ulega wartość przekazywana  dla dokumentu paszport.

W celu ujednolicenia z nomenklaturą przyjętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. (z poźn. zm.) w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych w atrybucie typ-dok dla dokumentu paszport należy przekazywać wartość T.

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności