Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-06-2016

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego lipiec 2016 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.
Do ww. słownika został dodany nowy program lekowy, tj. leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ [90133].

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności