Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

27-09-2016

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących  

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2016 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące programy lekowe:

  • leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką [90134];
  • leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem [90135];
  • leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej [90136].

Dodatkowo została zmieniona nazwa jednego programu lekowego z „leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem” na „leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych” [90107].

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności