Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17-10-2016

Od dnia 1 listopada 2016 roku obowiązywała będzie nowa wersja komunikatu UMX 3.6.
Zmiany w komunikacie mają na celu umożliwienie wpisywania poprawnych i pełnych danych adresowych, zgodnych z zezwoleniem na prowadzenie apteki/punktu aptecznego.
W związku z powyższym do formatu UMX w wersji 3.6 dodano atrybut kod-ulicy w którym powinien być przekazywany kod ulicy zgodny ze słownikiem kodów terytorialnych oraz umożliwiono przekazywanie większej ilości znaków w atrybutach takich jak nr-lokalu oraz ulica.
W chwili obecnej system informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia generuje komunikatu UMX w wersji 3.5 tylko dla umów dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne posiadających produkty podwyżkowe, a dla pozostałych umów nadal jest generowany komunikat UMX 3.4. Komunikat w wersji 3.6 zastąpi obie dotychczas obowiązujące wersje.

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności