Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

12-01-2017

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany formatu wartości przekazywanych w atrybucie nr-powiadomienia elementu ratownictwo komunikatu SWIAD.

W związku z trwającym w całej Polsce procesem wdrożenia, opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) wprowadzającego m.in. jednolitą w skali kraju, kartę zlecenia wyjazdu (KZW) u dysponentów RTM, a co za tym idzie również unikalnego formatu numeru powiadomienia, od 31.01.2017 roku umożliwiona zostanie sprawozdawczość zawierająca 17 znakowy numer powiadomienia.

Budowanego numeru KZW: KZW/RR/S/00000001, gdzie:

  • RR to ostatnie dwie cyfry roku,
  • S to typ karetki (S,P,L,W)
  • numeru kolejny

Poziom w hierarchii

Element

Atrybut

Krot­ność

Format [wart. dom.]

Opis

Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności

5

ratownictwo

 

0-1

 

Dodatkowe dane rejestrowane w związku z wyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

 

nr-powiadomienia

1

do 17 znaków

Nr powiadomienia w księdze pogotowia ratunkowego.

Numer powiadomienia wraz z rokiem i numerem tej księgi.

….

 

 

 

 

źródło - Departament Informatyki

 

Wszystkie aktualności