Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

18-01-2017

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących  

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego luty 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące programy lekowe:

  • leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej [90137],
  • leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK [90138],
  • leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A [90139],
  • lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q [90140],
  • leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki [90141],
  • leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych [90142],
  • leczenie idiopatycznego włóknienia płuc [90143],
  • leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem [90144].

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności