Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

18-01-2017

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w sprawie zmiany wartości przekazywanych w atrybucie upraw-dod elementu nfz:dane-dod-zposp komunikatu ZPOSP.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zmianie ulegają wartości przekazywane w ramach atrybutu upraw-dod elementu nfz:dane-dod-zposp komunikatu XML ZPOSP. Od dnia 1 lutego 2016 roku umożliwia się przekazanie w atrybucie upraw-dod elementu nfz:dane-dod-zposp wartości 47DN – świadczeniobiorca do 18 roku życie, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

4

 

nfz:dane-dod-zposp

 

1

 

Dane dodatkowe ustalone przez płatnika

 

kod-wyd-przedm

1

do 16 znaków

Kod wydanego przedmiotu wg słownika NFZ

 

umiejsc

0-1

1 znak

Umiejscowienie przedmiotu

Wymagany dla określonych środków.

Wartości:

L – lewa strona

P – prawa strona

O – obie strony

upraw-dod

0-1

do 7 znaków

Uprawnienie dodatkowe do bezpłatnego otrzymania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym bądź środkiem pomocniczym

Wartości:

47IW – inwalida wojskowy

47IB – inwalida wojenny

47OR – osoba represjonowana

47CN – cywilne niewidome ofiary działań wojennych

47MON – uprawnieni żołnierze oraz pracownicy
472AŻ - weteran poszkodowany - żołnierz,

472AF - weteran poszkodowany - funkcjonariusz,

472ABW - weteran poszkodowany - funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

47DN – świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

……

 

 

 

 

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności