Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

06-02-2017

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany wartości przekazywanych w atrybucie upraw-dod elementu upraw-dodatkowe komunikatu SWIAD

Informujemy, że od 1 marca 2017 r. umożliwione zostanie sprawozdanie dodatkowego uprawnienia w atrybucie upraw-dod elementu upraw-dodatkowe komunikatu SWIAD, zgodnie z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Poniżej lista nowych kodów umożliwiających prawidłowe rozliczenie świadczeń dla kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych

 

art. 47 ust 1a ustawy

Wyroby medyczne bez uwzględnienia okresów użytkowania w liczbie wskazanej w zleceniu

świadczeniobiorca do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzeniem albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

47DN

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

art. 47c ustawy

 

prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

kobieta w ciąży

47CC

   

świadczeniobiorca do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzeniem albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

47CDN

Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania

art. 57 ust. 2 pkt 14 ustawy

prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania

osoby posiadające zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust 1a

57CP

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanych do kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym okresie rozwoju lub czasie porodu.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej skierowanych do kobiet w ciąży oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie lub nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, które powstały w okresie prenatalnym okresie rozwoju lub czasie porodu.

Kobiety w ciąży powikłanej

ZZC

Świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym okresie rozwoju lub czasie porodu.

ZZDN

źródło - Departament Informatyki

 

Wszystkie aktualności