Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

16-02-2017

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że do 28 lutego 2017 roku komunikat KOL (kwx) jest obsługiwany w wersjach: 2.3, 2.5 natomiast od 1 marca 2017 roku  komunikat KOL będzie obsługiwany w wersjach: 2.3, 2.5, 3.0.
Od 1 kwietnia 2017 roku, wyłączona będzie najstarsza wersja komunikatu KOL (kwx) 2.3 i komunikat KOL będzie obsługiwany w wersjach: 2.5, 3.0.

Odpowiednio nastąpi zmiana obowiązujących wersji komunikatów WebService WS-KOLCE oraz analogicznie system komunikatów w ramach WS-KOLCE:

  • Do 28 lutego 2017 roku usługi WS działają w wersjach: 2.4, 2.5 .
  • Od 1 marca 2017 roku  usługi WS będą działać w wersjach: 2.4, 2.5, 3.0 .
  • Od 1 kwietnia 2017 roku, wyłączona będzie najstarsza wersja WS tj. 2.4, obowiązującą wersją usługi WS będzie 2.5 i 3.0 

Jednocześnie NFZ informuje, że dla środowiska testowego AP-KOLCE od dnia 18 lutego 2017 roku będzie możliwość testowania dostosowania nowej wersji 3.0. Środowisko testowe będzie też dostępne w wersjach dotychczasowych (2.4, 2.5).

Zmiany w komunikatach są wynikiem aktualizacji aplikacji AP-KOLCE, w której zmodyfikowano pole do przekazywania informacji o numerze telefonu pacjenta:

  • numer telefonu będzie można wprowadzać w postaci 9 cyfr, umożliwiono wprowadzanie maksymalnie trzech numerów telefonów oddzielonych znakiem „/”;
  • dodano pole  „telefon-uwagi” z możliwością wprowadzania wpisu do 250 znaków. Pole to służy do wprowadzania dodatkowych informacji na temat sposobu kontaktu telefonicznego z pacjentem

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności