Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

20-03-2017

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących  

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego kwiecień 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

W ww. słowniku świadczeń zostały zmienione nazwy następujących programów lekowych:

  • 90069 – leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki;
  • 90103 – leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG);
  • 90128 – leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności