Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

24-05-2017

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących  

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego czerwiec 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące programy lekowe:

  • leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) [90145];
  • leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona [90146].

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

 

Wszystkie aktualności