Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

28-06-2017

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1249) od lipca 2017 r. na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej prowadzone w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) nie są wpisywane nowe osoby. Na listach tych pozostają pacjenci oczekujący na świadczenie, wpisani do 30 czerwca 2017 r. Świadczeniodawcy mogą dokonywać w aplikacji aktualizacji wpisów dotyczących osób umieszczonych na liście, tj. zmieniać planowany termin udzielenia świadczenia lub skreślać z listy w przypadku np. udzielenia świadczenia, rezygnacji ze świadczenia przez pacjenta.

Pacjenci zgłaszający się do świadczeniodawcy w celu wykonania ww. świadczeń od 1 lipca 2017 r. powinni być wpisani na listę oczekujących prowadzoną przez świadczeniodawcę w swojej aplikacji.

Od lipca 2017 r. informacje z zakresu list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej nie bedą publikowane w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności