Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30-06-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Zmiany w ww. słowniku komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem XML wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 999).  

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

 

Wszystkie aktualności