Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

04-07-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1249) zmianie uległ sposób określania i przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.  

Od lipca 2017 r. świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywać informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia co najmniej raz w tygodniu według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie danych.

                                                                                           źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności