Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

18-07-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego sierpień 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń został dodany program lekowy – leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję [90147].

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności