Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców

17-08-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji szczegółowy komunikat sprawozdawczy XML dotyczący przekazywania umowy ze świadczeniodawcami w postaci dokumentu elektronicznego (UMX w wersji 3.7).

Zmiany zaproponowane w komunikacie UMX w wersji 3.7 dostosowują sprawozdawczość w zakresie umowy pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia do przepisów ustawy wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw. sieć szpitali (ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Poz. 844) wraz z aktami wykonawczymi).

Opinie w sprawie przedmiotowego komunikatu proszę przekazać w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku na adres e-mail:

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności