Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

22-08-2017

Informujemy, że w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 65/2017/DI PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych opis w kolumnie „Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności” elementu personel-proc atrybut wartosc otrzymuje brzmienie:

„Wartość według deklaracji w atrybucie //swiadczenie/dane-swiadczenia/procedura/personel-proc/@typ”

Format atrybutu nr-dok elementu of-dokum-inne-upraw dopuszcza wartość do 60 znaków.

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności