Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

27-09-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące programy lekowe:

  • ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową [90148],
  • piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych [90149].

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

 

Wszystkie aktualności