Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

28-11-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego grudzień 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

W ww. słowniku świadczeń została zmieniona nazwa programu lekowego o kodzie 90092 – leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności