Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

26-01-2018

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego luty 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słowniku świadczeń zostały dodane następujące programy lekowe:

  • leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) [90150];
  • leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) [90151].

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności