Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30-01-2018

Departament Informatyki informuje, że 22 stycznia 2018 r. została udostępniona nowa wersja systemu SRU – v. 6.3.15, która wprowadza zmiany funkcjonalności w zakresie rozliczania kosztów dopłat do wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. W ramach zmiany przy wprowadzaniu pobytu na turnusie od 1 stycznia 2018 r. została udostępniona możliwość podania standardu zakwaterowania osób z dodatkowym uprawnieniem (osób pracujących przy azbeście oraz studentów, uczniów i osób niepełnosprawnych).

Informacje te muszą być przekazywane także w komunikacie SWU („Informacje o świadczeniach udzielonych w ramach turnusu”) - w tym celu do formatu dodano atrybut „standard-zakwaterowania”. Zaktualizowany format XML SWU w wersji 2.2 jest załącznikiem do komunikatu.

W okresie przejściowym trwającym do 28 lutego 2018 r. możliwe jest używanie obu wersji formatu (1.0 i 2.2). Po tym dniu komunikat SWU w wersji 1.0 przestanie być obsługiwany.

Format PRU służący do przekazywania informacji o przyjazdach pozostaje bez zmian. Aktualnie obowiązuje wersja 1.0.

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności