Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

23-03-2018

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego kwiecień 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące programy lekowe:

  • leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną [90152];
  • leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną [90153].

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności