Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

21-05-2018

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego czerwiec 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące programy lekowe:

  • leczenie akromegalii pasyreotydem [90154];
  • leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu [90155].

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności