Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców

29-06-2018

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 r. zmieniony zostaje zakres danych przekazywany w ramach elementu upraw-dodatkowe komunikatu XML SWIAD.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych na podstawie tabeli nr 9 załącznika do rozporządzenia rozszerzona zostaje lista wartości kodów dodatkowego uprawnienia możliwych do przekazania w ramach elementu upraw-dodatkowe

Jednocześnie informujemy, ze zmianie ulegają kody dodatkowego uprawnienia opublikowane w dniu 30.05.2018 r. na stronie Centrali NFZ w komunikacie dla świadczeniodawców.

źródło - Departament Informatyki

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności