Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

14-08-2018

Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje, w odniesieniu do wcześniejszych komunikatów:

na środowisku produkcyjnym udostępniony został nowy centralny interfejs dostępowy z wykorzystaniem usług sieciowych

w ramach, których umożliwiono rezerwację i pobieranie numerów recept.

W celu uzyskania dostępu do nowej usługi wykorzystywany jest mechanizm uwierzytelniania użytkowników tożsamy z innymi centralnymi usługami udostępnianymi przez Fundusz - EWUŚ, DILO i KOLCE, z możliwością wykorzystania tych samych kont dostępowych. Nowa usługa usprawnia proces pobierania numerów recept nadawanych przez Fundusz poprzez umożliwienie bezpośredniej integracji oprogramowania świadczeniodawcy/osoby uprawnionej do wystawiania recept z systemem Funduszu. Nie jest potrzebne ręczne pobieranie pliku z odpowiedniego portalu NFZ oraz ręczne wczytywanie tego pliku do aplikacji świadczeniodawcy/osoby uprawnionej – systemy będą komunikowały się samodzielnie na żądanie operatora systemu świadczeniodawcy/osoby uprawnionej.

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności