Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

24-01-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego luty 2019 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Z ww. słownika świadczeń:

  • został usunięty program lekowy o kodzie 90144 - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem;
  • zostały dodane programy lekowe o kodach:
    - 90157 - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni,
    - 90158 - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności