Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

23-04-2019

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w celu sprawozdania realizacji programów pilotażowych należy zastosować KODY SYSTEMU przypisane do poszczególnych pilotaży:

  • „PIL_ONKO” dla programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach siecionkologicznej;
  • „PIL_KOSM” dla programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami ze stwardnieniem rozsianym;
  • „PIL_KONS” dla programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca;
  • „PIL_CZP” dla programu pilotażowego Centrów Zdrowia Psychicznego;
  • „PIL_TROM” dla programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności