Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

25-07-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego lipiec 2019 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Od 1 lipca 2019 r. nie będzie realizowany program lekowy o kodzie 90111 - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu.

Zostały zmienione lub uzupełnione nazwy programów (aktualne brzmienie):

  • 90068 - leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci lub zagrażającej patologicznej niskorosłości na skutek szybko postępującego dojrzewania płciowego;
  • 90065 - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową; 
  • 90121 – leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Źródło: Departament Obsługi Pacjenta

Wszystkie aktualności