Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

29-08-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) - od 1 września br., nowe listy oczekujących, będące częścią harmonogramów przyjęć, których dane wpisywane są przez świadczeniodawców w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnianej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (AP-KOLCE)  będą prowadzone na nw. świadczenia:

kod

Nazwa

20005

REZONANS MAGNETYCZNY

20006

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

20015

GASTROSKOPIA

20016

KOLONOSKOPIA

30003

ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)

30005

OPERACJE JASKRY

30006

OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ

30007

OPERACJE PLASTYCZNE OKA

40008

WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA

40009

WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO

50003

POMOSTY DO REWASKULARYZACJI SERCA

81004

ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)

82001

WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)

90053

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO

90126

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)

90127

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ

71001

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

71002

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

71003

REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA

71004

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

71005

KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA

Dla wymienionych w części II pkt 3, 4, 7-15 oraz w częściach III, IV pkt 1-5, oraz w części V załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia świadczeń, zgodnie z §13 tego rozporządzenia świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń powinni wprowadzić  do aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu dane osób oczekujących na te świadczenia do dnia 1 września 2019 r. (według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r.)

Do dnia 1 września 2019 r. listy oczekujących na nw. świadczenia:

  • zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) [14.73; 14.74];
  • wszczepienie protezy ślimaka lub wszczepienie wielokanałowej protezy ślimaka [20.96, 20.97, 20.98];
  • wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu [20.9941] albo wymiana procesora dźwięku implantów ucha środkowego [20.9942];
  • rezonans magnetyczny;
  • tomografia komputerowa;

oraz

świadczenia gwarantowane z zakresu programów lekowych określonych w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.):

  • leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową;
  • leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD);
  • leczenie stwardnienia rozsianego.

są prowadzone na zasadach dotychczasowych, a zakres danych przekazywany oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia określa § 12 ww. rozporządzenia.

 

źródło: Departament Analiz i Strategii

Wszystkie aktualności